Dokumentärsidor

Dokumentärsidor från hela världen.

Dagens rekommendationer:

Dessa filmer handlar om Afghanistan ur olika synvinklar, inklusive USA´s inblandning.

1:  This Is What Winning Looks Like

2: Breaking the silence, truth and lies in the war on terror.

3:  Rethink Afghanistan