Islam

Allt om Islam är baserat på en trilogi av heliga texter. Koranen, Sira & Haditherna.

Koranen:  Högst prioritering.
Om vi förstår uppbyggnaden av koranen förstår vi också Islam.
Koranen skall ej läsas sida efter sida, vers efter vers.
En vers med ett högre nummer, kan vara skriven tidigare, och en vers med lägre nummer kan vara skriven senare.
Det som är avgörande är NÄR versen skrevs.
Om två verser talar emot varandra, är båda sanna, men den som är skriven senare tar över.
Detta är anledningen till de fina goa fredlige verserna, de är skrivna under den tid Mohammed försökte övertala folk.
Senare när Mohammed endast lyckats få ca 150 följare, tröttnade han och började tvinga folk in i Islam.
Det är då de fientliga verserna skrevs. Och eftersom dessa är senare är det de som gäller. Punkt.
När någon påstår att Islam är fredligt, och hänvisar till en fredlig o go liten vers,.har de förmodligen “Glömt”
att det finns en senare som tagit över och förändrat synen.
Kan man inte finna vägledning i koranen, så är det Mohammeds gärningar och uttalanden som är vägledande.
Som muslim, räcker det inte med att göra och leva efter koranen, man måste också leva exakt som Mohammed.
Allt som Mohammed gjort och sagt är okej, är halal (Tillåtet)
Allt som Mohammed sagt inte är tillåtet, eller om han inte gjort, är Haram (Förbjudet)

Sira/Surah: andraplats efter koranen
Vilket är Muhameds nedskrivna levnadshistoria.

Haditerna beskriver Muhammads egna göranden och låtanden.
Varje muslim skall eftersträva att leva exakt som Muhammad.
“Hadith is nothing but a reflection of the personality of the Prophet,
who is to be obeyed at every cost.”

Islam reglerar varje aspekt av en människas levnad.
Detta innebär ända ned på detaljnivå.
Ett bra exempel på detaljstyrning är Irans Förra andlige ledare Ayatolla Ruholla Khameini, vars texter är vägledande för miljoner Muslimer (Shia)
Hans bok:  The Little Greenbook, har en del att säga.
Detta är inte ett skämt, det är hans fatwas.
En Fatwa är ett utalande från en religiös ledare, och det är liktydligt med LAG, och MÅSTE följas.
Ett par hänvisningar kan vara på sin plats:
Sidan 23 om att äta och dricka:
Citat “If one commits an act of sodomy with a cow, a ewe, or a camel, their urine and their excrements become impure, and even their milk may no longer be consumed. The animal must then be killed as quickly as possible and burned, and the price of it paid to its owner by him who sodomized it.”Jag tänker inte påstå att Muhammad var pedofil, eller våldtäktsman, inte heller att han var en mördare och skurk.
Vi låter helt enkelt koranen (och därigenom Mohammad själv) berätta.

Sammanfattning:

Islam delar upp världen i Muslimer och kafirs (Icketroende-Otrogna
Koranen skall läsas efter datumstämpel.
En vers som skrevs senare och tar upp samma ämne, tar över och bestämmer vad som är giltigt.
Det finns olika uppdelade tidsepoker.

Dar Al-Kufr = “House of Disbelievers
Detta gäller områden och länder där Islams fiender har övertaget, där många är kafir´s/otrogna, icke troende.

Dar Al Harb  = “House of war”
Det ingår i varje muslims PLIKT, att på olika sätt föra krig mot dessa fiender.
Det kan vara allt från Svärdet, till självmordsbombare, till att bara mentalt stötta Islam och sharia.
ALLT är tillåtet.
Och DU, är deras fiende. Hur snäll o go du än är.

 

Dar Al-Islam = “House of submission”
Detta gäller ett område, eller land, där SAMTLIGA innevånare har övergått till Islam, eller tvingats dit.
Eller där man slaktat alla som inte gått med på att “övertalas”.
Islamutbildning ljudbok i 14 avsnitt. Mycket bra upplagd.
Utbildningen i PDF: 00 Islam Audio_Lessons


Click to Watch VideoClick to Watch VideoClick to Watch VideoClick to Watch VideoClick to Watch VideoClick to Watch VideoClick to Watch VideoClick to Watch VideoClick to Watch VideoClick to Watch VideoClick to Watch VideoClick to Watch VideoClick to Watch VideoClick to Watch Video