Islamsk ordlista

Ordlistan vi helst velat slippa.

Islam: Underkastelse.
Allah:
 är det arabiska ordet, som menas: Gud av Islam. Innebörden av Allah skall vara “Guden av underkastelse”.
Apostacy: Någon som medvetet överger eller lämnar den Islamska tron. Dödsstraff.
Adultery: Otrohet, 100 piskrapp av moderat hårdhet.
Civilizations Jihad: En av M Brödraskapets utvecklad strategi för att förstöra USA inifrån.
Dawa: Försök att övertyga människor att konvertera till Islam.
Burka: Komplett heltäckande kvinnoklädsel, täcker allt.
Fatwa: En fatva kan utdelas av präst/Imam och blir då till lag.
Gradualism: Steg för steg infiltration av ett samhälle för att sedan kunna införa Sharia lagar. Används av Muslimska brödraskapet.
Halal: Saker som är tillåtna under sharia lag
Haram: Saker som är förbjudna under Sharia lag
Hijab: Heltäckande kvinnokläder som lämnar ansiktet öppet.
Homosexualitet: Allt från Fängelse, till ca 100 piskrapp, till dödsstraff.
Honor Killing: Om någon drar vanära över Islam och därmed ens egen familj är det enligt sharia rätt att döda denna person.
Hudna: Tillfällig fred.
Hudud: Refererar till de flesta hårdare straffen.
Humma: samlingsnamn för alla muslimer i hela världen.
Ikhwan:
Imam:
Religiös ledare, mestadels för en moske.
Infidel: Otrogen eller icke troende.
Islamism:
Islamofobi: Används av muslimer och andra som uttryck för “ogrundad” rädsla för Islam. Eller hur !
Jihad: Heligt krig mot icke muslimer, är ett personligt krav för varje muslim, enligt koranen. Kan även utföras utan vapen.
Jizya:
Straffskatt för alla “dhimmis” ickemuslimer men fast boende i ett muslimskt land.
Kaliphat: Ett samhälle som helt regleras med sharialagar.
Kafir,Kufr, Kufar: Någon som förnekar Islam eller uttrycker misstroendemot Islam.
Masjid:

Mujahiden: Religiöst Motiverade krigare som frivilligt kämpar mot fiender till Islam.
Muslimska Brödraskapet: Världsomspännande sammanslutning av muslimer, skapades 1928, vill skapa Islamskt världsherravälde.
Mushrikin:
Niqab: Kvinnokläder som skall dölja ALLT utom ögonen.
Nikah Mut´ah:
Quran:
Mohammad var Guds budbärare, när han fick en uppenbarelse skrev han ned dessa i boken Koranen.
Salat: 
Arabiska för Bön. Det är en plikt för varje muslim att be 5 gånger om dagen.
Shirk: Någon som har annan tro eller gud än Allah.
Sharia lag:
Regelverk för Islam, enligt tolkning ur Koranen.
Sura:
Ett kapitel i Koranen.

Sunna: Rätt uppförande enligt Mohammeds liv, nedskrivet i texten ahaditerna.
Här en tolkning av Irans före detta ledare Ayatolla Khomeinis föreskrifter i The Little Green Book

Taqiyya: Enligt koranen är det ok att ljuga för att lura fiender, speciellt Icke muslimer.
Takfir: Att  förklara en individ eller grupp som tidigare betraktats som muslimsk, som otrogen/otrogna.
Wahhabi: Ett uttryck för den renaste formen av Islam. Inspirerat av Mohammad Al Wahhabis förkunnelser. Typ som Saudiarabien.
Zakat: Muslimsk skatt som alla muslimer måste betala.

Female Genital Mutilation:
Helt eller delvist borttagande av kvinnans yttre könsdelar för att kontrollera kvinnors sexuella lustar.
Utförs på flickor från några dagar gamla till puberteten.


Hadith:
 Är den nedtecknade islamiska berättelse och tradition som utgår ifrån islams profet Muhammeds sätt att leva som förebild samt hans handlingar och ord i olika situationer – det vill säga vad Muhammed sagt, gjort eller stillatigande accepterat att någon i hans närhet sagt och gjort. Den shiitiska beteckningen är khabar’. Att dessa traditioner finns beror på att Koranen omöjligt kan täcka varje tänkbart händelseförlopp eller alla mänskliga handlingar för all framtid. Hadith är de nedskrivna delarna av den större traditionssamlingen , vilken bland annat innehåller allmänt kända men inte nedskrivna förbud och plikter i islam. Merparten av hadithsamlingarna nedtecknades först på 700- och 800-talen, långt efter Muhammeds död år 632.

 

Alawitmuslim:
En liten gren av Islam som anses kättersk av alla de andra Islaminriktningarna. Går lite ut på att lev och låt leva. Vanligast i  Syrien.

Shiamuslim eller Shiiter:
Representeras av ca 10-15% av den totala mängden muslimer.

Sunnimuslim:
Bokstavstroende, representeras av ca 85-90% av den totala mängden Muslimer.

Wahhabism:
Är en mycket strikt fundamentalistisk eller exoterisk riktning inom Sunniislam.
Utövas bland annat i Saudiarabien.

Salafist: 
Islamistisk rörelse skapad runt år 2000 som menar att muslimer måste leva som i gamla tider, utan moderniteter, och de bör så mycket det går efterleva Mohammed och andra tidiga islamska auktoriteters livsstil. Ofta synonymt med Wahhabism.